Izba Franz Schuberta

V útulnej izbe na poschodí býval Franz Schubert. Zariadenie a dobový nábytok pochádza z miestneho kaštieľa. Je známe, že práve tu skomponoval niekoľko krásnych skladieb v ktorých sú zachytené jeho impresie, zážitky, jeho citový vzťah k mladej Caroline Esterházy.
Hudobný skladateľ Franz Schubert ((*1797- 1928†) pôsobil v Želiezovciach v rokoch 1818 a 1824 ako domáci učiteľ hudby dcér grófa Jána Karola Esterházyho de Galantha.
Predmety tvoriace expozíciu Múzea a pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach pochádzajú zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach ,ale viac ako tri štvrtiny predmetov pochádza zo súkromnej zbierky želiezovského historika Pavla Polku.