Zbierka mincí a archeologické nálezy

V prvej miestnosti expozície – okrem zbierky mincí nájdených v blízkom okolí – zaujmú aj pôvodné archeologické nálezy od praveku cez dobu kamennú, bronzovú až po nálezy z rímskeho obdobia. Práve tie dokazujú veľmi dávne osídlenie tohto územia ,hoci prvá písomná zmienka o Želiezovciach pochádza až z roku 1274 (o súčasných mestských častiach Mikule z r. 1075 a Svodove z r. 1156). Nie náhodou sa široké okolie s nálezmi prejavov neolitickej kultúry z rokov 5000 a 4000 pre.n.l. celosvetovo nazýva Želiezovská skupina (der Želiezovce Gruppe).